Tổng hợp các cách liên hệ với Facebook nhanh nhất

Chào các bạn !

Bài viết dưới đây admin TGP Media sẽ chia sẽ với các bạn các cách liên hệ với facebook khi bị các sự cố về quảng cáo, hay các vấn đề liên quan đến nick cá nhân , page, group .. nói chung là tất tần tận các link hỗ trợ chi tiết từ các sự cố khác nhau.

Hiện tại Facebook không có văn phòng đại diện tại Việt Nam nên tất cả sự cố liên qua đến facebook phải làm việc trực tiếp quan link hoặc mail hỗ trợ từ facebook.

Các bạn theo dõi từng link bên dưới nhé:

– Chát với link suport Facebook:

https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi
– Gửi kiến nghị cho facebook
www.facebook.com/help/127103474099499
– Đổi tên người dùng (URL) cho page:
https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925
– Yêu cầu gộp trang
https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

– Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:

https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

– Đổi ngày sinh tài khoản cá nhân :
https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

– Vấn đề đăng nhập:

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

– Check 20% text

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
– Đề nghị nâng ngưỡng Thanh toán trên tài khoản quảng cáo
https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

– Tài khoản profile bị hack:

https://www.facebook.com/hacked

– Báo cáo tài khoản mạo danh

https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603
– Mở khoá tài khoản FAQ:
https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701
– Kháng không được phê duyệt quảng cáo
www.facebook.com/help/contact/1582364792025146
– Kháng Tài khoản quảng cáo bị gắn cờ
www.facebook.com/help/contact/531795380173090
– Kháng bị đá thẻ
https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174
– Hồi sinh group:
www.facebook.com/help/contact/157461604368161
– Bỏ block link:
https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131
– Tài khoản bị khoá:
https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879
– Kháng nghị tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa theo chính sách
https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273
– Hoạt động tài khoảng quảng cáo bất thường:
https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

– Treo phương thức thanh toán

https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

-Tháo capcha cho link
www.facebook.com/business/resources
– Báo cáo 1 vấn đề nào đó:
www.facebook.com/help/181495968648557
– Facebook cho doanh nghiệp ( Trình quản lý doanh nghiệp )
www.facebook.com/business
– Hỗ trợ nhà quảng cáo Facebook
www.facebook.com/business/resources

– Cộng đồng trợ giúp:

www.facebook.com/help/community

-Trung tâm trợ giúp

www.facebook.com/help

– Chính sách quảng cáo Facebook

https://www.facebook.com/policies/ads/

LINK KHÁNG NGHỊ XÂM PHẠM BẢN QUYỀN NỘI DUNG TRÊN FACEBOOK
Hàng kịch ĐỘC
ĐÂY mới là “VŨ KHÍ” quý báu này. Tổng hợp đường link liên hệ Facebook báo cáo để nhận hỗ trợ về việc xâm phạm bản quyền trên Facebook. Ông nào cứ ăn cắp Content, Hình ảnh là cứ liệu nhé !

Link liên hệ báo cáo xâm phạm bản quyền.

https://www.facebook.com/help/contact/552695131608132

https://www.facebook.com/help/contact/1057530390957243

https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952

https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

https://www.facebook.com/help/contact/1758255661104383

https://www.facebook.com/help/contact/937027619679465

https://www.facebook.com/help/contact/515911031928035

https://www.facebook.com/help/contact/634636770043106

https://www.facebook.com/help/190268144407210?helpref=page_content

Kháng nghị:
Link: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
EMail: paymentsappeals+u8oabw1y.aeav73flom@support.facebook.com

– Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập :

https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855
– California’s Shine the Light law :

https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057
– Data Policy Questions :

https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138
– THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN :

https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
– Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
– Báo cáo vấn đề về Trang Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583
– Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952
– Report Pages that Disappeared :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666
– Report an Ad :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954
– Bank Account Payments :

https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826
– Disabled Ad Account Help :

https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
– Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo :

https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650
– Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796
– Facebook Payments Support Center – Enter :

https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954
– Give feedback or report that something is broken: Photos :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
– Report an Issue with Disappearing Videos :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695
– Report an Issue with Chat Disconnections :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498
– Report an Issue with Search :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070
– Report an Issue with Notifications :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964
– Báo cáo vi phạm quyền riêng tư :

https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
– Báo cáo lỗ hổng bảo mật :

https://www.facebook.com/whitehat/report/
– Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng :

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
– Privacy Rights – Video Removal Request :

https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264
– Report an Issue with Facebook on Mobile :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789
– Report an Unavailable Group or Event :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161
– Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077
– Yêu cầu thay đổi ngày sinh :

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
– Hợp nhất các trang trùng lặp :

https://www.facebook.com/pages/merge/
– Phản hồi của bạn về trang :

https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147
– Mentions Verification Request :

https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808

– Báo cáo tài khoản giả mạo :

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
– Yêu cầu tưởng nhớ :

https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667
– Mẫu báo cáo bản quyền :

https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547
– Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854
– Must Log In To See This Page Error :

https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878
– Invalid Email Address Error :

https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773
– Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524
– Page Promotion Help :

https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p
– Report an Underage Child (South Korea & Spain) :

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
– Report Content Lost During Reactivation :

https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849

– Report an Issue with Webcam Videos on Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

– Report an Issue with Video Playback

https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620
– Chat Appears Turned Off for Friends :

https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090
– Report a Page Unavailable Error :

https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587
– Your Feedback About Places :

https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268

– Impressum Contact:

https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862

– Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

– Tên không được chấp nhận
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

– Disabled – Ineligible
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

– Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

– Xác minh tên của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994

– Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

https://www.facebook.com/help/contact/222853911135005
https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

– Xác minh tên

https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
– Report bệnh tật

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

– Report die (xóa tài khoản người đã mất)

https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
– Xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

– Block do đặt tên giả

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
– Verify lại account
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
– Đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

– Give Us Feedback About a Facebook Feature https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

Give feedback or report that something is broken: Photos https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

Report a Problem or Provide Feedback Regarding the Facebook Local Currency Migration

https://www.facebook.com/help/contact/512297818846870

Your Feedback About Facebook for Every Phone

https://www.facebook.com/help/contact/517830711622570

Must Log In To See This Page Error

https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

Facebook Home: Mobile OEM and Operator Interest

https://www.facebook.com/help/contact/?id=555823267772403

Verified badge Một số nước vào được

https://www.facebook.com/help/contact/538602519577289

Facebook Payments – Developer Payout Registration – Additional Information

https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417 Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển app

Report an Issue with Webcam Videos on Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

Facebook Ads Guide https://www.facebook.com/business/ads-guide Hướng dẫn quảng cáo

Advertising Policies https://www.facebook.com/policies/ads/ Chính sác quảng cáo

Image Text Check

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay Đo 20% text

Email Reporting a Violation or Infringement of Your Rights ip@fb.com Các vấn đề về kháng cáo bản quyền, báo cáo vi phạm bản quyền…

The Facebook stickers program stickers@fb.com Liên hệ về việc update stickers

Personal Data Requests datarequests@support.facebook.com Các vấn đề về dữ liệu cá nhân

Facebook Research Team fbsurvey@fb.com

Facebook Advertising Support fbadsupport@fb.com

Business Manager Invoicing Application adaccountcreationsea@fb.com

Access Access Restricted (Bad IP) https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252

Truy cập bị hạn chế, ip bị chặnSubmit Feedback for Facebook Accessibility and Assistive Technology https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927

Facebook Ads API Standard Access Application https://www.facebook.com/business/standardadsapi

Personal Data Requests

https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047

Request Access to the Mobile Partner Portal

https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777

Accounts Account Disabled – Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086

Account Disabled – Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

Account Disabled – Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

Disabled – multiple accounts

https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

Account Disabled – 13 Underage

https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

Account Disabled – Confirm Your Identity With Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

Report an Impostor Account

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

My Personal Account is Memorialized

https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098

My Personal Account was Disabled

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

Report an Impostor Account / Report a High-Priority Impostor Account

https://www.facebook.com/help/contact/?id=242798935802519

Account Disabled – Confirm Your Identity with an ID

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

Account Disabled – Confirm Your Identity

https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

Report a Login Issue

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

Account Disabled – Help Us Confirm Your Name

https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593

Changing Your Name

https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

Report an Underage Child (South Korea & Spain)

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 Báo cáo trẻ em dưới vị thành niên (Hàn Quốc & Tây Ban Nha) account dưới 14 tuổi

Child Data Request https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051 Người bảo hộ cho tài

khoản dưới vị thành niên

Report an Underage Child https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 Báo cáo account

dưới 13 tuổi

Request Help with Your Child’s Ads Settings

https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614 Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ dưới 18

Personal Data Requests https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047 Các vấn đề về dữ liệu cá nhân

Account Removal Request for a Medically Incapacitated Person

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088 Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tật

Memorialization Request https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192 Yêu cầu tưởng niệm account người đã mất

Requesting Content From a Deceased Person’s Account

https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245 Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất

Special Request for Deceased Person’s Account

https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480 Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mất

Didn’t Receive Confirmation Email https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755

Gặp vấn đề về việc xác nhận tài khoản qua email

Các từ khóa tìm kiếm trên Google:

liên hệ facebook ở việt nam

email support facebook

tổng đài facebook vietnam

tổng đài facebook miễn phí

tổng đài hỗ trợ facebook miễn phí

tổng đài hỗ trợ facebook tại việt nam

email của facebook

chat support facebook

Rate this post
0/5 (0 Reviews)
Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Admin TGP Media

21 đường DX117, Tân An, Thủ Dầu Một, Bình Dương của Công ty TNHH TGP Media
Trịnh Thanh Hải - Founder tgpmedia.net. Chuyên đào tạo về internet marketing tại Bình Dương. Quản lý & tối ưu tài khoản quảng cáo Google Ads, Facebook. Liên hệ: 0974.668.700 - 0848.155.789

Bài mới nhất của Admin TGP Media (Xem tất cả)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *