Các dịch vụ quảng cáo marketing online TGP Media cung cấp:

+ Quảng cáo Google Ads
– Quảng cáo từ khóa TOP Google (Google Search)
– Quảng cáo hiển thị Google (Google GDN)
– Quảng cáo tiếp thị lại mạng hiển thị(GDN) Google

+ Quảng cáo Facebook Ads
+ Quảng cáo Zalo Ads
+ Quảng cáo hiển thị trên các Ad Network (iclick, admicro, adtima …. )

Năng lực quảng cáo của công ty => xem Profile

Hotline hỗ trợ tự vấn miễn phí 24/7: 0848 155 789