About TGP Media

TGP Media là Performance Digital Agency – chuyên tư vấn, đào tạo và triển khai Digital Marketing (với trọng tâm là Google). Không chỉ chạy quảng cáo, chúng tôi đặt mục tiêu giúp doanh nghiệp tăng trưởng (doanh thu/lợi nhuận/thương hiệu).

Các dịch vụ Chúng tôi cung cấp:

  • Google Ads
  • Facebook Ads
  • SEO
  • Thiết kế logo & bộ nhận diện thương hiệu
  • Thiết kế Website & Landing page
  • Triển khai chiến dịch Digital tổng thể

Sự phát triển của doanh nghiệp bạn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi.

================
Offer education and support to individuals and small businesses in addition to assisting them in building their brand and engage their customers through social media management services, community management, WordPress support, content creation, and website development and management.

• Social Media Outreach
• Social Media Management
• Twitter and Facebook Management
• Media Kits
• Press Releases
• Newsletter and Email Marketing Solutions
• Business Writing
• Business Blogging
• Content Writing
• Copywriting
• SEO Solutions
• Web Content
• Ghostwriting Services

Khách hàng tiêu biểu TGP Media đã thực hiện:

 

Đối tác chiến lược của TGP Media:

TGP Media cùng doanh nghiệp xây dựng thương hiệu bền vững trên internet

Hotline hỗ trợ tự vấn: 0848 155 789