Các dịch vụ thiết kế Tgp Media cung cấp:

Thiết kế hồ sơ năng lực
Thiết kế bộ nhân diện
Thiết kế Catalogue
Thiết kế Poster
Thiết kế tem nhãn – Bao bì
Thiết kế Brochure
Thiết kế Folder
Thiết kế Menu
Thiết kế Lịch
Thiết kế bìa sách
Chụp ảnh quảng cáo